miercuri , septembrie 27 2023
Breaking News
Home / Constructii / Măsurători topografice

Măsurători topografice

Măsuratorile topografice nu reprezintă o activitate care se desfășoară recent, deoarece încă din secolul al XVIII lea se executau lucrări de determinare longitudine și latitudine asupra orașelor București și Târgoviște, cu rezultate publicate în Paris. Aceste lucrări au fst făcute de către astronomul român de origine greacă Hrisant Nottara.

Ulterior s-au facut lucrari si asupra oraselor Galati si Iasi. Însă, primele măsurători cu caracter de topografie aplicată au fost legate de inventarierea moșiilor boierești din Moldova, cele mai vechi planuri de moșii care s-au păstrat sunt cele din anul 1780: al moșiei Durnești-Ungureni din ținutul Botoșani și al moșiei Brădățelul. În Tara Românească este cunoscut planul din 1810 al moșiei Băsești din județul Dâmbovița.

Ce sunt măsurătorile topografice?

Topografia este o ramură a științelor măsurătorilor terestre care se ocupă cu efectuarea de măsurători asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale, forme de relief ori a altor elemente, cu studiul metodelor de măsurat, precum și cu analiza instrumentarului și aparaturii necesare desfășurării activităților. Rezultatele obținute în urma măsurătorilor topografice se folosesc în întocmirea hărților, a planurilor topografice, la diferite scări de proporție.

Măsurătorile topografice se realizează pe spații cu dimensiuni variabile, în scopul obținerii valorilor măsurate ale poziției spațiale a unui număr cât mai mare de puncte de pe suprafața topografică a reliefului. Valorile măsurate în topografie sunt unghiuri verticale și unghiuri orizontale formate de laturile a două aliniamente obținute între puncte vecine precum și a distanțelor dintre puncte, adică a laturilor unghiurilor. În procesul de stabilire a poziției punctelor topografice se pornește de la valorile măsurate ale unor puncte ce aparțin rețelelor geodezice.

Ce servicii oferă firmele care se ocupă cu măsurători topografice?

Gama de servicii oferită de către firmele care se ocupă cu acest tip de lucrări, cum ar fi măsurători topografice, intabulare și cadastru poate cuprinde: măsuratori topografice  pentru realizarea planurilor de situație necesare studiilor de fezabilitate, executării proiectelor de investiții cum ar fi construcții civile și industriale, drumuri și poduri, căi ferate, etc., autorizațiilor de demolare/construire; măsurători pentru determinarea modelului 3D al terenului și calculul volumelor; realizare de profile longitudinale și transversale; trasări topografice pentru construcții, drumuri sau terenuri conform documentației cadastrale; asistență topografică în cadrul desfășurării lucrărilor de șantier; cadastru și intabulare pentru imobile și terenuri; dezmembrări și alipiri de terenuri; rectificări și actualizări documentații cadastrale și relevee construcții. Topocad Vision oferă aceste servicii la diferite prețuri, verifică în oferta lor preț măsurători topografice.

Când avem nevoie de măsurători topografice?

Măsurătorile topografice pot fi necesare în următoarele situații: când se dorește execuția de drumuri de acces, poduri sau alte trasee de acces; când se dezvoltă un sistem de canalizare sau se realizează infrastructura unei conducte de alimentare; când este nevoie de îndesirea rețelei topografice la nivel planimetric și altimetric; când se dorește determinarea limitelor de proprietate pentru terenuri agricole, forestiere, intravilane sau extravilane; delimitarea zonelor de interes în dezvoltarea construcțiilor aflate în preajma lacurilor sau în zona terenurilor agricole și forestiere sau pentru execuții specializate, precum: măsurători pentru îmbunătățiri funciare sau măsurători pentru evidențierea alunecărilor de teren, etc.

În același timp, măsurătorile GPS pot determina localizarea cu exactitate a limitelor administrativ-teritoriale ale unui județ și poziționarea globală exactă a unui imobil. Scopul este obținerea unor date de referință de precizie. Aceste date vor intra în documentația de cadastru și permit execuția proiectelor din domeniul construcțiilor.

Check Also

Case Modulare

Case Modulare

Cine cauta sa cumpere case modulare? Cand vine vorba despre case modulare, trebuie mentionat faptul …

Close